Poverenik za informacije i privatnost ugostio je izvršnog direktora Pravne akademije

U cilju razgovora o međuinstitucionalnoj saradnji za unapređenje prava na pristup javnim dokumentima i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenica gđa. Krenare Sogojeva Dermaku ugostila izvršnog direktora Pravne akademije g. Enver Fejzullahu.
Na sastanku između rukovodilaca institucija i stručnih saradnika, razgovarano je o modalitetima međuinstitucionalne saradnje između Agencije za informacije i privatnost i Kosovske pravne akademije, posebno za sprovođenje programa obuke za pravosudni i tužilački sistem Kosova.
https://www.vudols.com