Poseta studenata završnih godina Pravnog fakulteta Agenciji za informacije i privatnost, koju organizuje Kosovski institut za pravo (IKD) u okviru aktivnosti Pravne klinike.

Poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku, zajedno sa generalnim direktorom, Lumnije Demi, poželela je dobrodošlicu studentima, pružajući im direktnu priliku da razgovaraju o ulozi i mandatu Agencije u garantovanju sprovođenja prava na zaštitu ličnih podataka. i za pristup javnim dokumentima.
Poverenik je sa posebnim akcentom razgovarao o značaju individualne odgovornosti i posvećenosti svakog građanina da zaštiti ova dva prava. Takođe, pozvala je studente i građane da budu proaktivniji i podnose pritužbe u svakom slučaju kada naiđu na prepreke u pristupu javnim dokumentima ili kada uoče povrede ličnih podataka.
https://www.vudols.com