Ojačana je saradnja između Centralne banke Republike Kosovo i Agencije za informacije i privatnost

Komesar Agencije za informacije i privatnost, gospođa Krenare Sogojeva Dermaku, tokom sastanka sa guvernerom Centralne banke Republike Kosovo, gospodinom Ahme Ismaili, razgovarala je o mogućnostima koordinacije delovanja obe institucije sa u cilju zaštite ličnih podataka.
 Diskusija je bila fokusirana na potencijalno unapređenje saradnje kroz koordinaciju zajedničkih aktivnosti sa finansijskim institucijama. Između ostalog, guverner i poverenik su se saglasili da obe institucije prilagode zakonski okvir, koji će služiti kao smernica finansijskim institucijama.
Na kraju sastanka je naglašeno da će biti sklopljeni sporazumi o saradnji za koordinaciju procesa između CBK-a i AIP-a.
https://www.vudols.com