“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Informativni sastanak između predstavnika Agencije za informacije i privatnost i predstavnika Centralne kompanije za distribuciju električne energije na Kosovu (KEDS)

Zaštita ličnih podataka građana, tokom procesa distribucije faktura, bila je u fokusu razgovora između Agencije za informacije i privatnost i Centralne kompanije za distribuciju električne energije na Kosovu (KEDS).
Tokom rasprave o zaštiti podataka o ličnosti građana, odnosno sprovođenju politike privatnosti, Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dremaku i izvršni direktor KEDS-a, g. Alpin Dogan je razgovarao o kreiranju novih procedura fakturisanja i izradi Politike privatnosti na osnovu zakonskih kriterijuma definisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Poverenica gđa. Krenare Sogojeva Dermaku je sa ponosom zatražila od rukovodstva KEDS-a da Kompanija vodi računa o zaštiti ličnih podataka prilikom korišćenja novih platformi za pružanje usluga potrošačima, kao iu međunarodnom prenosu ličnih podataka građana.
https://www.vudols.com