“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Agencija za informisanje i privatnost nastavlja aktivnosti Nedelje zaštite podataka o ličnosti – Informativni sastanak sa Regionalnim vodovodom „Bifurkacioni “

O objavljivanju i poštovanju politike privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti razgovarano je danas na informativnom sastanku predstavnika Agencije za informacije i privatnost i Regionalnog vodovoda „Bifurkacioni“
U okviru aktivnosti na podizanju svesti, generalni direktor Agencije, gđa Lumnije Demi i šef Odseka za inspekciju i kontrolu, g. Kushtrim Mustafa je održao sastanak sa predstavnicima KRU “Bifurkacioni” S.A. – Uroševac, glavnim izvršnim službenikom g-dinom Jeton Shabani i predsednikom odbora g-dinom Naim Rexhaj, gde su razgovarali o potrebi da se reguliše proces fakturisanja, odnosno koverte faktura koje se distribuiraju potrošačima, proces koji mora biti u skladu sa principima zaštite podataka o ličnosti Razgovarano je i o imenovanju službenika zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u kompaniji koji će služiti u sprovođenju politike zaštite privatnosti građana.
Nedelja zaštite podataka o ličnosti nastaviće se informativnim aktivnostima sa studentima, donatorima koji podržavaju Agenciju u ispunjavanju njenog mandata, kao i sa predstavnicima javnih institucija.
https://www.vudols.com