“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Agencija za informacije i privatnost nastavlja sa aktivnostima obeležavanja Međunarodnog dana zaštite ličnih podataka informativnim sastankom sa predstavnicima preduzeća registrovanih u Privrednoj komori Kosova

Poverenik, Krenare Sogojeva Dermaku je razgovarao o zakonskim obavezama zaštite podataka o ličnosti privatnih preduzeća u različitim sektorima, uključujući gastronomiju, osiguravajuća društva, zanatstvo i građevinarstvo. Posebno su obrađena pitanja kao što su imenovanje i obuka službenika za zaštitu ličnih podataka i izrada Politike privatnosti i internog pravilnika koji definiše način obrade podataka građana od strane ovih preduzeća.
Učesnici su prikazali svoje probleme i izazove tokom primene zakonskih kriterijuma definisanih važećom zakonskom regulativom, za koje ih je Poverenik ohrabrio da postanu zahtevniji u pogledu svojih prava, kako bi zajednički kreirali bolje standarde i prakse zaštite podataka građana.
https://www.vudols.com