“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Agencija za informacije i privatnost nastavlja aktivnosti Nedelje zaštite podataka o ličnosti – Informativni sastanak sa Regionalnim vodovodom „Hidromorava“

U cilju podizanja svesti javnih i centralnih preduzeća o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenica gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, i generalna direktorka Agencije gđa. Lumnije Demi je održao sastanak sa predstavnicima KRU “Hidromorava”, odnosno sa izvršnim direktorom g. Ymer Salihu, predsednik odbora, gđa. Filloreta Gashi Sadiku i sekretar kompanije, gđa. Ajsun Sadiku.🔐
📨Na sastanku je bilo reči o potrebi prilagođavanja procesa fakturisanja, odnosno koverte faktura koja mora biti u skladu sa principima zaštite podataka o ličnosti. Takođe, sa posebnim akcentom, razgovarano je o imenovanju i obuci službenika za zaštitu podataka o ličnosti, što je obaveza definisana relevantnim zakonima.
📌 Poverenica Agencije je izrazila spremnost da pruži stručnu podršku AIP-u kako bi se obezbedila zaštita ličnih podataka građana Kosova.
https://www.vudols.com