Nedelja pristupa javnim dokumentima nastavljena je danas Konferencijom sa predsednicima opština Republike Kosovo, potpredsednicima i drugim predstavnicima opština

Konferencija koja je održana danas u znak podrške OSCE Mission in Kosovo, imala je za cilj da podigne svest opštinskih vlasti o značaju proaktivnog objavljivanja javnih dokumenata, izazovima i mogućnostima za ispunjavanje zakonskih obaveza koje proizilaze iz Zakona o pristupu javnim dokumentima.
Zbornik radova sa konferencije otvorila je Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, koja je istakla da samoinicijativno objavljivanje javnih dokumenata nudi građanima da budu aktivni deo lokalne vlasti, što posledično rezultira boljim donošenjem odluka, povećava komunikaciju između javnih organa i građana, a posebno ističe institucionalni integritet. .
S druge strane, govor je održao i ambasador OSCE Mission in Kosovo g. Michael Devenport, koji je istakao da pristup javnim dokumentima kao osnovno pravo koje povećava transparentnost jača i demokratske procese, što je akcija predviđena mandatom OSCE Mission in Kosovo. On je takođe čestitao Agenciji i Povereniku na organizovanju ove Nedelje aktivnosti i povećanju svesti građana i institucija o pravu na uvid u javna dokumenta.
Generalni direktor Agencije, Lumnije Demi, predstavio je statistički izveštaj o žalbama na pristup javnim dokumentima opštinama u poređenju sa pritužbama drugim institucijama, što je podstaklo konstruktivnu debatu učesnika.
Konferencija je zatvorena tako što je Poverenik pozvao opštine da ispune svoje zakonske obaveze za proaktivan pristup i da istovremeno obuče službenike zadužene za pristup javnim dokumentima, kako bi oni bili savetnici za sprovođenje Zakona o pristupu javnim dokumentima. do javnih dokumenata u celini .
Po završetku konferencije, sastanak je nastavljen sa stručnjacima Američke ambasade, i to g. Sean O’Neill i g. Bobak Talebian. Tokom ovog sastanka, zaposleni u Agenciji imali su priliku da steknu dragocena znanja o najboljim praksama u pogledu uporednih aspekata javnog informisanja u pogledu privatnosti, kao i za balansiranje slobode informisanja i zaštićenog interesa, odnosno pristupa tajnim dokumentima.
https://www.vudols.com