Nastavlja se održavanje informativnih sastanaka sa predsednicima Opštine Kamenica i Opštine Gnjilane

Poverenica za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva Dermaku, održala je danas dva odvojena sastanka sa predsednikom opštine Kamenica, Kadrijem Rahimajem i predsednikom opštine Gnjilane, Albanom Hisenijem, u cilju promovisanja prava na zaštitu ličnih podataka i pristup na javna dokumenta.
Na sastanku je razgovarano o zakonskim obavezama opština da garantuju ostvarivanje ova dva osnovna prava građana, odnosno Poverenik je razgovarao o Programu transparentnosti i obezbeđivanju pristupa javnim dokumentima, izradi Politike privatnosti, kao i jačanju uloge službenika nadležnih za zaštita podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima.
https://www.vudols.com