Međuinstitucionalni sastanak za jačanje transparentnosti i odgovornosti u javnom tužilaštvu

Poverenica Agencije za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, zajedno sa generalnom direktorkom Agencije, gđom. Lumnije Demi, poželela dobrodošlicu na sastanak predsednika KRPP g. Osman Vishaj, član odbora KRPP, g. Avni Sahiti, generalni revizor, gđa. Vlora Mehmeti Spanca, direktorka Agencije za sprečavanje korupcije g. Yll Buleshkaj, i predsednica odbora TRN, gđa. Vjosa Gradinaj-Mexhuani.
Ovaj sastanak označava važnu inicijativu za jačanje odgovornosti javnih institucija i obezbeđivanje transparentnog sistema javnih nabavki. Predstavnici institucija dogovorili su se da organizuju otvorene razgovore sa javnim, privatnim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju podizanja svesti o pravu na uvid u javne dokumente, posebno onim u vezi sa postupcima javnih nabavki.
https://www.vudols.com