Komesar Agencije za informacije i privatnost nastavlja informativne sastanke u Opštini Južna Mitrovica i Opštini Vučitrn

U cilju usklađivanja delovanja opština sa zakonskim obavezama zaštite ličnih podataka i pristupa javnim dokumentima, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je danas dva odvojena sastanka sa gradonačelnikom Opštine Južna Mitrovica. , Bedri Hamza i sa gradonačelnikom opštine Vučitrn, Ferit Idrizi.
Poverenik je razmatrao izradu i objavljivanje Politike privatnosti i internog pravilnika o merama bezbednosti prilikom obrade podataka o ličnosti od strane opština. Sa posebnim naglaskom pozvala je na jačanje pozicije službenika za zaštitu podataka o ličnosti i njihovo profilisanje kako bi se garantovala puna realizacija prava na zaštitu podataka o ličnosti, posebno prilikom digitalizacije usluga i anonimizacije javnih podataka. dokumenti.
Između ostalog, razgovarano je o Programu transparentnosti, koji ima za cilj da promoviše proaktivno objavljivanje dokumenata koje proizvode opštine, kao i o značaju službenika odgovornih za pristup javnim dokumentima u obezbeđivanju ovog prava.
https://www.vudols.com