Jačanje zaštite podataka o ličnosti u obrazovnom sektoru

Serija obuka za zaštitu podataka obrazovnog sektora na Kosovu, koju je organizovala Agencija za informacije i privatnost u saradnji sa organizacijom Terre Des Hommes, uspešno je završena.
U cilju podizanja svesti i kontinuiranog informisanja, Agencija za informisanje i privatnost je održala obuke u vezi sa zaštitom ličnih podataka u Prištini, Peći i Đakovici.
Ove obuke imaju za cilj uspostavljanje novih standarda za zaštitu ličnih podataka u školama kao i osnaživanje ključnih aktera u obrazovanju, ali sa posebnim fokusom na upravljanje bezbednošću digitalnog prostora za decu.
Agencija za informacije i privatnost garantuje sigurnu digitalnu budućnost za sve, i nastavlja da radi sa velikom posvećenošću na obezbeđivanju pune primene zakonodavstva u oblasti zaštite podataka o ličnosti
https://www.vudols.com