Informativni sastanak sa predsednikom opštine Obilić

U jeku aktivnosti na povećanju transparentnosti i zaštite podataka o ličnosti na lokalnom nivou, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je danas informativni sastanak sa predsednikom opštine Obilić Džaferom Gašijem.
Ovaj sastanak predstavlja važan korak u obezbeđivanju proaktivnog objavljivanja javnih dokumenata, kroz Program transparentnosti. Poverenik je, između ostalog, istakao značaj izrade Politike privatnosti u cilju informisanja građana o načinima obrade njihovih podataka o ličnosti i osnaživanja službenih lica nadležnih za zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima, koji su glavni garanti da poštuju se standardi definisani relevantnim zakonodavstvom.
https://www.vudols.com