Informativni sastanak Poverenika za informacije i privatnost sa predsednikom Opštine Podujevo

Povodom informativnih sastanaka za unapređenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima, Poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je danas sastanak sa predsednikom opštine Podujevo Špejtimom Bulićijem.
Poverenik je razgovarao o značaju izrade Politike privatnosti, izradi internih pravilnika o merama bezbednosti prilikom obrade podataka o ličnosti, kao i o anonimizaciji podataka o ličnosti prilikom objavljivanja javnih dokumenata. Takođe, Poverenik je govorio o Programu transparentnosti, koji će, osim promocije samoinicijativnog objavljivanja javnih dokumenata, služiti i jačanju transparentnosti i odgovornosti prema građanima.
Sa posebnim akcentom, Poverenik je razgovarao o jačanju službenika zaduženih za zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima, kako bi oni bili garanti za punu primenu relevantne zakonske regulative od strane opština.
https://www.vudols.com