Agencija za Informacije i Privatnost zaključuje informativne sastanke sa javnim preduzećima radi zaštite podataka o ličnosti građana

Agencija za informacije i privatnost (AIP) je na sastancima održanim sa odgovornim službenicima javnih preduzeća zatražila od institucija da obezbede sprovođenje odgovarajućih mera bezbednosti u slučaju pružanja usluga građanima (podela računa) i utvrde mere odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera za obezbeđenje adekvatnog nivoa bezbednosti od mogućih rizika zloupotrebe ličnih podataka građana.
U okviru aktivnosti podizanja svesti za obezbeđenje zaštite podataka o ličnosti, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku ugostila je predstavnike regionalnih kompanija za otpad na sastanku, u kom slučaju je zaštita ličnih podataka građana bila raspravljalo se prilikom pružanja usluga građanima.
Sastanku su prisustvovali: Šef KRM “Eco-Higjiena” u Gnjilanu, Senad Ramaj i predsednik odbora, Gerhard Dummer, šef KRM “Cabrati” u Đakovici, Behar Ferizi i predsednik odbora, Ardiana Cela-Baraku.
https://www.vudols.com