Agencija za informacije i privatnost, uz podršku gospodina Valon Kryeziu, direktora Odeljenja za zaštitu podataka o ličnosti, nastavila je da održava aktivnost u cilju obezbeđenja primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa predstavnicima regiona Mitrovica

Prisutni, uključujući predstavnike opštinske direkcije za obrazovanje i javnog i privatnog sektora u Mitrovici, Srbici i Vučitrnu, postavili su niz pitanja o obimu institucija koje predstavljaju u vezi sa obradom i podacima koje sprovode. . tokom njihovog rada.
Za sva pitanja, predstavnik Agencije će detaljno informisati učesnike o zakonitosti i obradi podataka, obradi putem nadzora kamere, kao i o fizičkoj bezbednosti podataka.
https://www.vudols.com