Agencija za informacije i privatnost učestvuje na četvrtom sastanku organa za pristup javnim dokumentima „Inicijativa 2020“

Agencija za informacije i privatnost učestvuje na četvrtom sastanku organa za pristup javnim dokumentima „Inicijativa 2020“.🌐
🔍Na poziv Hrvatske informativne agencije, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku i generalna direktorka Lumnije Demi učestvuju na četvrtom sastanku nadležnih za pristup javnim dokumentima „Inicijativa 2020“ u Dubrovniku, Hrvatska.
Inicijativa 2020 po četvrti put okuplja Uprave za pristup javnim dokumentima iz zemalja regiona kako bi razgovarali o pristupu javnim dokumentima iz pravne perspektive sprovođenja zakona, kao io izazovima i prednostima postupanja u konkretnim slučajevima pristupa informacijama. Sa posebnim fokusom, „Inicijativa 2020“ je ponudila mogućnost razmene iskustava između predstavnika zemalja učesnica regiona o standardima koji se primenjuju u vezi sa pravom na informisanje, inicijativama organa nadležnih za prevazilaženje izazova u izbor konkretnih slučajeva i praznine moguće pravne. 🗂️📚
📢 Poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku rekla je da za što efikasnije ostvarivanje prava na pristup javnim dokumentima Agencija namerava da intenzivira saradnju sa javnim institucijama u pripremi internih propisa koji bi olakšali postupanje i sprovođenje pravo na pristup javnim dokumentima, podizanje na viši nivo ostvarivanja prava građana na informisanje.
🌍Ona je takođe istakla potrebu saradnje sa zemljama regiona radi razmene najboljih iskustava u uspostavljanju standarda za sprovođenje prava na pristup javnim dokumentima koji bi rezultirali povećanjem odgovornosti javnih institucija, ali i povećanjem stručnih kapaciteta javnih institucija. organima nadležnim za pristup javnim dokumentima zemalja regiona.
🤝 Organi za pristup javnim dokumentima iz Slovenije, Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Hrvatske učestvuju na četvrtom sastanku Uprave za pristup javnim dokumentima „Inicijativa 2020“.
https://www.vudols.com