Agencija za informacije i privatnost održala je danas informativni sastanak sa gradonačelnikom opštine Priština.

Komesarku Agencije za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva Dermaku, dočekala je danas na sastanku gradonačelnika Prištine, Perparima Rame sa kolegama, gde je razgovarala o pravnim principima za zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima.
Na sastanku se razgovaralo o Programu transparentnosti koji ima za cilj proaktivno objavljivanje javnih dokumenata koje proizvodi opština, kao osnovnog elementa transparentnosti i institucionalne odgovornosti. U tom kontekstu, Poverenica je istakla značaj balansiranja transparentnosti i zaštite podataka o ličnosti, pri čemu je sa posebnim akcentom govorila o anonimizaciji podataka o ličnosti prilikom objavljivanja dokumenata.
Između ostalog, razgovarano je io izradi Politike privatnosti i donošenju internog akta za bezbednost obrade podataka o ličnosti od strane Opštine. Poverenik je pozvao na jačanje i obuku službenika nadležnih za pristup javnim dokumentima i zaštitu podataka o ličnosti, koji garantuju punu realizaciju ova dva prava građana, posebno tokom procesa digitalizacije usluga.
https://www.vudols.com