Agencija za informacije i privatnost obavila informativni sastanak sa predsednikom opštine Suva Reka

Nakon informativnih sastanaka sa gradonačelnicima kosovskih opština, komesarka za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je danas sastanak sa predsednikom opštine Suva Reka Balijem Muharemajem i njegovim kolegama u cilju promovisanja prava na zaštitu ličnim podacima i pristupu javnim dokumentima.
Na sastanku je razgovarano o zakonskim obavezama opština da garantuju ostvarivanje ova dva osnovna prava građana, odnosno Poverenik je razgovarao o Programu transparentnosti i obezbeđivanju pristupa javnim dokumentima, izradi Politike privatnosti, kao i jačanju uloge službenika nadležnih za zaštita podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima.
https://www.vudols.com