Agencija za informacije i privatnost nastavlja informativne sastanke sa predsednicima opština Đakovica i Dečani

Poverenica za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva Dermaku, održala je danas dva odvojena sastanka sa gradonačelnikom Opštine Đakovica Ardian Gjini i sa predsednikom opštine Dečani, Bashkim Ramosaj u cilju promovisanja prava na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima.
Poverenik je razgovarao o Programu transparentnosti, koji ima za cilj da promoviše proaktivno objavljivanje javnih dokumenata od strane opština. Takođe, istakla je značaj izrade i objavljivanja Politike privatnosti, jačanja uloge službenih lica za zaštitu ličnih podataka i pristupa javnim dokumentima, kao i za anonimizaciju ličnih podataka prilikom objavljivanja dokumenata koje proizvodi Opština, posebno anonimizacija osetljivih podataka.
https://www.vudols.com