Agencija za informacije i privatnost, koju predstavlja poverenica gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, nastavila je realizaciju radionica za podizanje svesti o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti u regionu Gnjilana

Tokom održanog sastanka, predstavnici javnih i privatnih vrtića, zajedno sa službenicima Opštinske uprave za obrazovanje, detaljno su razgovarali o zakonskim obavezama u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka dece.
Prisutni su izrazili veliko interesovanje i postavili brojna pitanja, posebno u vezi sa primenom standarda privatnosti i zaštite podataka o ličnosti dece. Poverenik je dao sveobuhvatan pregled Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ističući njegove ključne principe, mere bezbednosti i metode obrade podataka, uključujući i obradu putem nadzora kamerom.
https://www.vudols.com