Agencija za informacije i privatnost jača saradnju sa Kosovskom policijom

Poverenica za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku održala je sastanak sa generalnim direktorom kosovske policije, pukovnikom Gazmend Hoxha, sa ciljem jačanja saradnje između ove dve institucije.
Tokom ovog sastanka, komesar i pukovnik Hoxha razgovarali su o značaju garantovanja prava na pristup javnim dokumentima i prava na zaštitu ličnih podataka, kao i dogovorili se o konkretizaciji zajedničkih međuinstitucionalnih aktivnosti u oblastima od interesa za obe institucije.
https://www.vudols.com