AGENCIJA ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST IZREKLA KAZNU OPŠTINE PODUJEVO ZBOG NEZAKONITE OBRADE LIČNIH PODATAKA

Priština, 25 mart 2022,

 

Agencija za Informacije i Privatnost (AIP) je dana 10.03.2022. godine primila informaciju da je Opština Podujevo na svojoj zvaničnoj internet stranici već duže vreme objavila spiskove sa ličnih podataka subjekata (građana), koji su primili subvencije, koje obuhvataju period od 2017. do 2022. godine.

 

Po okončanju inspekcijskog nadzora, AIP je konstatovala da je Opština Podujevo objavila spiskove sa podacima o subjektima, na kojima su se nalazili lični podaci kao što su: ime, prezime, lični broj, broj telefona, prebivalište i primljeni iznos. Objavljivanjem ovih podataka, obradio je lične podatke u suprotnosti sa članom 4. i 5. Zakona Br. 06 / L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka i time je počinla prekršaj člana 92. stav 1. Zakona Br. 06 / L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka.

 

Stoga, Agencija za Informacije i Privatnost rešenjem Br. 73/22, datuma 23.03.2022, izrekla je novčanu kaznu Opštini Podujevo, zbog nezakonite obrade ličnih podataka.

 

U ovom slučaju, AIP poziva sve kontrolore (javne i privatne) da lične podatke obrađuju na zakonit način, u suprotnom Agencija za Informacije i Privatnost, na osnovu zakonske nadležnosti dužna je da preduzme radnje i odgovarajuće mere do izricanja novčanih kazni za nepoštivanje obaveza sa odredbama predviđenim zakonom.

https://www.vudols.com