Agencija za informacije i privatnost danas je održala dva odvojena sastanka sa predsednikom opštine Vitina i predsednikom opštine Kačaniku.

Poverenica Agencije za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je dva odvojena sastanka sa predsednikom opštine Vitina – Sokol Haliti predsednikom opštine Kačaniku – Besim Ilazi, kako bi se informisala o pravnim principima za zaštita podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima.
Poverenik je razgovarao o Programu transparentnosti, koji ima za cilj da olakša proaktivno objavljivanje javnih dokumenata opštine, s jedne, as druge strane, da poveća transparentnost i institucionalnu odgovornost. Ona je, između ostalog, istakla značaj anonimizacije podataka o ličnosti prilikom objavljivanja javnih dokumenata.
Sa posebnim akcentom, razgovarano je io izradi Politike privatnosti i izradi internog pravilnika za bezbednost obrade podataka o ličnosti od strane Opštine. Poverenik je pozvao na jačanje položaja službenika nadležnih za pristup javnim dokumentima i zaštitu podataka o ličnosti, koji garantuju punu realizaciju ova dva prava, posebno tokom procesa digitalizacije usluga za građane.
https://www.vudols.com